ADEM GENÇ

Sanat Görüşü

“…Galiba ben sanatta ‘modernite’ sorgulamasını ya da avangart çağdaşlaşma pratiğini ‘bedii’/estetik ve ‘Karşı-Sanat’ pragmatizmini de bir ölçüde içinde barındıran bir kuram açısından yapmak istiyorum. Bu bağlamda kendi sezgilerime güveniyor ve sanat kritiğinin, aklın özgürleşmesine yönelik sofistike bir süreç olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla resimlerim hakkında, evrensel kültürün temel kodlarına ve hiyerarşisine hükmeden algılama biçimleriyle birlikte, sözü edilen bu mutasavvıf duyarlık vurgusu ya da bu duygunun dışavurumu açısından yapılan içerik çözümlemeleri ve değerlendirmelere kişisel olarak ben de katılıyorum”

Adem Genç, 2020.

1944’te Rize’de doğdu. 1965’te, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. Adana ve Rize’de resim öğretmenliği yaptı. 1969’da devlet bursu ile, İngiltere’ye gönderildi ve 1969-1971 yılları arasında Bournemouth and Pool  College of Art’ta desen ve gravür atölyelerine devam etti. 1971’de  girdiği Londra St. Martin’s School of Art’ın Advanced Painting programında uzmanlık öğrenimini 1974’te tamamladı.

Türkiye’ye döndüğünde, Samsun Eğitim Enstitüsü’ne atandı. Ardından, 1978’de, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinde Asistan oldu.  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Bölümü ile Resim Bölümünün kuruluş sürecinde görev yaptı. Burada Yüksek Lisans (1980) ve Doktora (1983) çalışmalarını tamamlayan sanatçıya 1984’te ayrıca, Sanatta Yeterlik Diploması verildi. 1987’de doçentliğe, 1992’de profesörlüğe yükseltildi.  1991-92 öğretim yılında, Fulbright bursuyla gittiği Kaliforniya Devlet Üniversitesi, Chico’da Doktora sonrası araştırmalarına devam etti.  1999’da, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden emekli olan sanatçı halen (2021) Altınbaş Üniversitesinde[1] görev yapmaktadır.

Adem Genç, Türkiye’de ve Türkiye dışında çok sayıda kişisel sergi gerçekleştirdi ve grup sergilerine katıldı. Eserleri, Deutsche Bank, Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Doha,[2] T.C. Merkez Bankası ve Kültür Bakanlığı Devlet Resim Heykel koleksiyonlarına girdi. Sanatçının DADA – Antropi ve Nedensizlik Açısından Dadacı Sanat Hareketlerinin Çözümlemesine İlişkin bir Yöntem Araştırması (Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1983), Görsel Algılama / Sanatta Yaratıcı Süreç isimli bir ortak kitabı (Sergi Yayınevi, İzmir, 1990) ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Sanatçı hakkında ayrıca, Ahmet Oktay’ın yazarlığını yaptığı Adem Genç : Post Dada ve Pop Sürecinde Yeni-Soyut Yaklaşımlar (Bilim Sanat Galerisi Yayınları 2004) başlıklı bibliyografik bir kaynak kitap bulunmaktadır. 2008 Sedat Simavi Görsel Sanatlar Resim Ödülünü kazanan Adem Genç, 1984 “İnönü Vakfı Resim Yarışması’nda Birincilik Ödülü’ne; 1980 ve 1983 Devlet Resim Yarışmaları ile 1987, 1996 DYO Resim Yarışmalarında Başarı Ödülüne layık görülmüştür.

Sanat Pratiğine Dair

“Sanat eğitimine başladığım, Savaş Sonrası Sanatın ideolojik ufkunu oluşturan 60’lı yıllarda, usta-çırak arasındaki geleneksel itaat disiplini çözülmeye yüz tutmuş, sanat yeni bir açılım ve dönüşüm sürecine girmişti. Müsamahakâr ve özgür düşünceli toplumlarda sanat, tarihi yörüngesine her zamankinden daha büyük bir ivme ile karşı koymaktaydı. Ancak, geldiğimiz yerde, son yarım yüzyıldan bu yana her türlü sanatsal kabulün köküne dinamit koyan, siyasal Anti-Art pratikleri bile adeta bir meta gibi ilgi görmektedir. Dünyanın her yerinde karşılaşılan amnezik sanat oluşumları, kendi hafızasız izleyicilerini de yaratmaktadır. Bu tür düşüncelerin etkisiyle, son yirmi yıldır, “Şeyler niçin oldukları gibidirler?” isimli resimlerimde, entropik paradokslarla  yüzleşiyor, resimde sıradan olan şeylere  ilgi duyuyorum.  Amacım, soyutlamanın pratiğinde Neo-Dada, Pop ve Op Art’ın araçlarını tümüyle yok etmek değil, cazibelerini sıfırlamak ve soyutun, acı verici, geleneksel hümanizasyonunna farklı bir yaklaşım getirmektir. Bu bağlamda, resmin araçsal maddesi ile anlatım tarzları arasında doğrudan/figüratif veya dekoratif ilişkiler kurmak yerine, bilişsel anlamda giderek daha güçlü bir renk-form etkileşiminin gizemli hatlarını araştırıyorum.  Artık, her çalışma, benim için her yönüyle yeni bir duygu formu ve bana öznel bir yargıya vardığımı hissettiren yeni bir duyarlık problematiğidir.” Adem Genç, 07.11.2021

DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Adem Genç

Ardeşen, 1944.
Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi.
Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi.
Halen, Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Kampüsü’ nde çalışmaktadır

SANAT EĞİTİMİ

Diploma: Ankara-Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü 1962-1965/Bournemouth College of Art, İngiltere,1969-1971.

Lisans ve Uzmanlık: St. Martin’s School of Arts (Univ. of The Arts London) 1971-1974.

Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi,1978-1980.

Doktora, Dokuz Eylül Universitesi,1980-1983.

Post Doktora, CSU/Chico, Kaliforniya,1991-1992.

ELEŞTİREL BİBLİYOGAFİK KAYNAKLAR ve SERGİ KATALOGLARI

İnal, Gülseli (2016). 12 Usta, Beşiktaş-Tevfik Paşa Konağı. Grup Sergi Kataloğu, Nişart Yayınları.

Sadak, Yalçın (2015)  12 Sanatçı 12 Söyleşi. Akasya yayınları, İstanbul.

Sadak, Yalçın (2013) Unutmamak M.K. Merkezi Beşiktaş Belediyesi Yayınları.

Sağlam, Mümtaz (2013)  Çağdaş Türk Resm Sanatında Estetik Tavır ve Yaratıcı Düşünce /Aesthetic Attitudte and Creative Thoughts in Contemporary Turkish Painting. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Çağdaş Türk Resim Koleksiyonu, Kazakistan-Kazan ve  Baskurdistan-Ufa Sergileri Kataloğu.  

İnal, Gülseli(2013). Altın Oran / Golden Section. Grup Sergi Katalogu, T-Art,  Publication.

Sadak,Yalçın (2011). Adem Genç / Kendi Sesini Bulmak, Adem Genç / Finding Own Voice Arete Art Gallery-Contemporary Istanbul 2011, Sergi Kataloğu.

Sadak, Yalçın (2010) Düzensiz Düzenlilik Kare Sanat Galerisi, Adem Genç Resim Sergisi Sergi Kataloğu.

Kahraman/Edit.  (2009). Vincent Van Gogh’un Peşinde Modernizmin İzinde / İstanbul-Paris_Arles-Saint Remy-Paris-Moret Sur Loning_Barbizon-AuversSur Oise-Istanbul_Projesi  Sergi Kitabı, Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Merkezi ve Çankaya Kültür Merkezi Ankara Sergi Kataloğu, Beltaş Aş. Sanat Yayınları, 09.

Özsezgin, Kaya (2007).  Organize Biçimler Cumhuriyet Gazetesi, 2 Aralık.

İnal, Gülseli (2007) Öngörüler, Yaratıcı Sanat Arşivi, Beşiktaş Belediyesi Yayınları.

Oktay, Ahmet (2004).  Adem Genç/Post Dada ve Pop Sürecinde Yeni Soyut Yaklaşımlar/ Adem Genç, The New Abstract Approaches During the f Post Dada and Pop Period. Bilim Sanat  Galerisi Yayınları, İstanbul.

Sağlam,  Mümtaz (1998). İzmir Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu.  İzmir Büyükşehir Belediyes Yayınları.

Gençaydın, Zafer (1997) Eingie Uberlegungen Zur Kunst Von Adem Genç, Halkbank Sanat Galerisi, Ankara, Adem Genç Sergi Kataloğu Halkbank Yayınları, Ankara.

Sağlam, Mümtaz(1995). Genç Alkent Actuel Sanat Galerisi Yayınları.

Üç Kuşak Gazi Eğitimli Sanatçılar,  Gazi University Publication Ankara, 2006

Beşiktaş Belediyesi Kırmızı Siyah, Çağrılı Grup Sergi Kataloğu, İstanbul, 2005

İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi Adem Genç Resim Sergisi Kataloğu, İstanbul, 2000.

Yapı Kredi Bankası Cağdaş Ressamlar Resim Koleksiyonu /Painting Collection Contemporary Painters, Yapı Kredi Bankası Yayınları, Istanbul, 2004.

Baraz, Yahşi (1998). Türk Resminde Soyut Eğilimler Dışbank AKM Exhibition Catalogue.

Güncel Boyutlarıyla Resim Sanatımız, Dışbank, Istanbul 1987.

Tansuğ, Sezer (1997). Adem Genç, Sergi Kataloğu. Yapı Kredi Publication, İstanbul.

Ergüven, Mehmet (1986). Garanti Sanat Galerisi Sergi Broşürü, Istanbul

Gönenç, Turgay (1982). Adem Genç, Sergi Broşürürü, İzmir

ULUSLARARASI- KİŞİSEL ve ULUSLARARASI GRUP SERGİLERDEN SEÇME

2020 “Earth-1970-2020”, And Event Space, London

2014 Contemporary İstanbul (Grup).

2012 Contemporary Istanbul, Istanbul (Grup).

2011 Contemporary Istanbul, Istanbul (Kişisel).

2010 Contemporary İstanbul (Grup).

2009 Mac Art, (Özel Koleksiyon) Istanbul.

2009 Kare Art Gallery/ Art Istanbul- (Solo).

2009 Kore-Türk Sanatçıları, Seoul / Korea.

2009 Korean Turkish Contemporaries, Istanbul.

2008 Gwangju & Istanbul Contemporary Art South Korea.

2005The Second Beijinhg International Biennale, Beijing, PRC.

1999 Çağdaş Türk Plastik Sanatları,  Paris.

1995 Houston International Festival Transco Tower Contemporary Turkish Painting.

1991 Lew Oliver Art Gallery, Chico/Kaliforniya, USA.(Kişisel).

1991 The Second International Art Biennale(Grup).

1990 Uluslararası Bursa Festivali.

1989 The First International Art Biennale.

1988 Contemporary Turkish Painting, Bucharest.

1987 Birinci Uluslararası Istanbul Çağdaş SanatSergileri. Military Museum  (Grup).

1985 Avrasya Sanat Bienali, Ankara.

1975 Unesco, ”Mir75″ Exhibition, Slovenj Gradec, Yugoslavya.

1971 St. Martin’s Exhibition Hall, Londra (Grup).

1973 St. Martin’s Exhibition Hall, Londra (Kişisel).

1972 Postgraduate Graphics” Gardner Centre for the Arts, Sussex, England (Grup).

1971 London House, Bournemouth, England (Grup).

KİŞİSEL SERGİLER

2011 Arete Art Gallery, Ankara.

2008 Kare Art Gallery, Istanbul.

2007 Art-Ist /Antrepo, Istanbul.

2006 Gallery Akademist, Izmir.

2004 Vinci Art Gallery, Istanbul.

2003 Artists Art Gallery, Istanbul.

2003 Art Shop Art Gallery, Izmir.

2001 Garanti Art Gallery, Istanbul.

2000 Iş Bank ParmakkapıArt Gallery, Istanbul.

1999 Destek Reassurans Art Gallery, Istanbul.

1998 Ilayda Art Gallery, Ankara.

1997 Halkbank Art Gallery, Ankara.

1997 Yapı Kredi Art Gallery, Adana.

1996 Yapı Kredi Art Gallery, Izmir.

1996 Anadolu University Art Gallery, Eskişehir.

1995 State Painting and Sculpture Museum, Izmir.

1995 Alkent Aktuel Art Gallery, Istanbul.

1994 Mine Art Gallery, Istanbul.

1992 Kare Art Gallery, Istanbul.

1990 Gallery Zon, Ankara.

1990 Atatürk Cultural Centre Art Gallery, Istanbul,

1990 Yapı Kredi Kazım Art Gallery, Istanbul.

1989 Gorbon Art Gallery, Istanbul.

1988 AKM Art Gallery, Istanbul.

1988 Grifon Art Gallery, Ankara.

1988 Beymen Bedesten Art Gallery, Ankara.

1987 Cetin Emec Art Gallery, Izmir.

1986 Garanti Art Gallery, Harbiye–Istanbul.

1985 Iş Bank Art Gallery, Izmir.

1984 Kibele Art Gallery, Ankara.

1982 German Cultural Centre, Izmir.

1995 Alkent Aktüel Sanat Galerisi, Istanbul.

1994 Mine Sanat Galerisi, Istanbul.

1992 Kare Sanat Galerisi, İstanbul.

1990 Galeri Zon, Ankara.

1990 Atatürk Cultural Centre Art Gallery, Istanbul.

1990 Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi,, İstanbul.

1989 Gorbon Sanat Galerisi, Istanbul.

1988 AKM Sanat Galerisi, Taksim, Istanbul.

1988 Grifon Sanat Galerisi, Ankara.

1987 Beymen Bedesten Sanat Galerisi, Ankara.

1987 Çetin Emeç Sanat Galerisi, Izmir.

1986 Garanti Sanat Galerisi, Harbiye–Istanbul.

1985 Iş Bankası Sanat Galerisi, Izmir.

1984 Kibele Sanat Galerisi, Ankara.

1982 Alman Kültür Merkezi Sanat Galerisi, İzmir.

DAVETLİ SANATÇILAR GRUP SERGİLERİ

2017 25th Anniversary of Kare Art Gallery, İstanb 

2017 Akasya Art Galleryİstanbul

2016 Artistic Interventioons, Bodrum/Hilton.

2016 MKM Trabzon Research Cenntre Exhibition, İstanbul,

2016- Akasya Art Gallery. Akasya Art Gallery. İstanbul.

2016- 25th Anniversary of Kare Art Gallery Group Exhibition, İstanbul.

2016 12 Usta, Tevfik Paşa Konağı. Beşiktaş/İstanbul.

2014 Akasya Sanat Galerisi, İstanbul.

2013 A Takımı S-Art Sanat Galerisi, İstanbul.

2013 T-Art Gallery, İstanbul.

2012 Akmerkez Sanat Galerisi, İstanbul.

2011 Tunca Art Gallery, Istanbul (Genç, Baykam, İslimyeli).

2010  Kare Art Gallery, Istanbul.

2009 Modernizmin İzinde Van Gogh’un Peşinde Beşiktaş Çağdaş, İstanbul.

2009 Modernizmin İzinde Van Gogh’un Peşinde Çankaya Kültür Merkezi, Ankara.

2009 Rezzan Has Museum ”Golden Horn” Exhibition, Istanbul.

2008 Contemporary Istanbul.

2005-2008 ”Sanat Akmerkez’de,” Istanbul Sergileri.

2002 Modern Turk Contemporary Turkısh Art, Istanbul.

1988-89 Mensucat Santral Büyük Sergi /Grand Exhibition, İstanbul-Ankara.

1987 Benadam Sanat galerisi (Grup) , İstanbul.

1984/89 A Section of Avant-Garde Turkish Art Exhibitions, Istanbul.

1984 İnönü Resim Yarışması Sergisi, Ankara.

1979 Osman Hamdi Exhibitions, IDGSA, Istanbul.

1977 İstanbul Sanat Bayramı Yeni Egilimler Sergisi Kataloğu.

2011 Arete Art Gallery, Ankara.

2008 Kare Art Gallery, Istanbul.

2007 Art-Ist /Antrepo, Istanbul.

2006 Gallery Akademist, Izmir.

2004 Vinci Art Gallery, Istanbul.

2003 Artists Art Gallery, Istanbul.

2003 Art Shop Art Gallery, Izmir.

2001Garanti Art Gallery, Istanbul.

2000 Iş Bank ParmakkapıArt Gallery, Istanbul.

1999 Destek Reassurans Art Gallery, Istanbul.

1998 Ilayda Art Gallery, Ankara.

1997 Halkbank Art Gallery, Ankara.

1997 Yapı Kredi Art Gallery, Adana.

1996 Yapı Kredi Art Gallery, Izmir.

1996 Anadolu University Art Gallery, Eskişehir.

1995 State Painting and Sculpture Museum, Izmir.

1995 Alkent Aktuel Art Gallery, Istanbul.

1994 Mine Art Gallery, Istanbul.

1992 Kare Art Gallery, Istanbul.

1990 Gallery Zon, Ankara.

1990 Atatürk Cultural Centre Art Gallery, Istanbul,

1990 Yapı Kredi Kazım Art Gallery, Istanbul.

1989 Gorbon Art Gallery, Istanbul.

1988 AKM Art Gallery, Istanbul.

1988 Grifon Art Gallery, Ankara.

1988 Beymen Bedesten Art Gallery, Ankara.

1987 Cetin Emec Art Gallery, Izmir.

1986 Garanti Art Gallery, Harbiye–Istanbul.

1985 Iş Bank Art Gallery, Izmir.

1984 Kibele Art Gallery, Ankara.

1982 German Cultural Centre, Izmir.

ÖDÜLLER

2020 ………Onur Ödülü (Kabul Etmedi)

2009 Sedat Simavi Görsel Sanatlar Resim Ödülü.

2000 Ankara Sanat Kurumu, Yılın Sanatçısı Ödülü.

1996 DYO Resim Yarışması, Başarı Ödülü.

1990 Izmir Büyükşehir Belediyesi RY, Birincilik Ödülü.

1987 DYO Resim Yarışması, Başarı Ödülü.

1986 Türkiye Petrolleri Resim Yarışması, Jüri özel Ödülü.

1986 Dyo Resim Yarışması, Mansiyon.

1985 Izmir Ticaret Odası Resim Yarışması, Mansiyon.

1984 Inönü Vakfı Resim Yarışması, Birincilik Ödülü.

1983 Devlet Resim Yarışması, Başarı Ödülü.

1981 Atatürk Resimleri Yarışması,  Mansiyon.

1980 Devlet Resim Yarışması, Başarı Ödülü.

1979 DYO Resim Yarışması, Mansiyon.

YAYINLAR

Genç, A.(1983). Dada / Entropi ve Nedensizlik Açısından Dadacı Sanat Hareketlerinin Çözümlenmesine Iliçkin Bir Yöntem Araçtırması,(A Methodical Research Concerning the Analysis of Dadaist Art Movements on the Evidence of Entropy and Causeless Configurations. PhD Theses. Faculty of fine Arts Publications, Izmir.

Genç, A. / Sipahioglu, A. (1990). Visual Perception / SanattaYaratıcı Süreç. Sergi Publ. Izmir.

Oktay, Ahmet (2004). Adem Genç– Post Dada ve Pop Sürecinde Yeni Soyut Yaklaşımlar. / Adem Genç/ The New Abstract Approaches During The Period of Post Dada and Pop A Bibliographic Source Bilim Sanat Gallery Publications.  Istanbul.

MAKALELER

2014 Genç, A. “Figüratif Resimde Temsilin İdeolojik Göstergeleri” /Ideological Manifestation of Representation in Figurative Art. Yedi Art and Design Periodical, Dokuz Eylül University  Faculty of Fine Arts Publication July, 2014 Issue no:12 Pages: 23-40.  1zmir; Tubitak Ulakbilim SBTV, HIC

2011 Genç, A. Yağlıboya ve Akrilik Resim Tekniklerine Dair Terminolojik Bilgiler ve Atölye İlkeleri Altamira Dergisi, İstanbul

2010 Genç, A. (Çeviri/Translation 2009)  Beatriz Aisenberg: Grosz’s Political Position: False Commitment, False Testimony Geoge  Genç, A. Grosz’un Siyasal  Duruşu: Sahte Fedakârlık, Sahte Tanıklık / Grosz’s Political Position: Falsa Commitment FalseTestimdny.

2009 Genç, A. “Tek Parti Yönetiminin İdeolojik Ufkunda 65’liler”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 3 Kuşak Gazililer Kitabı.

2009 Genç, A.” Vincent van Gogh’un Trajik Yaşamından Artakalanlar / Vincent van Gogh: Remainders of  a Calamitous  Life”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

2008 Genç, A. Köktenci Sanatta Devrimsel Gelgit: Kavram-İmge Diyalektiği / Revolutionary Tide in the Radical Art: Dialectics of Concept and Image Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

2007 Genç, A. Siyah Çizgilerin Apelles’i / The Apelles of Black Lines” Beykent Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi.

2005 Genç, A. Crucial Assignment of The Outsider, Buca Eğitim Fakültesi Uluslararası Sanat Buluşması, İzmir 2005.

2005: Genç, A. Crucial Assignment of The Outsider”An Assessment of The Value of Including Conceptual Art in The Arts and Crafts Teacher’s Training Curriculum in Turkey / “Dışardaki”nin Kaçınılmaz İşlevi” Türkiye’de, Eğitim Fakülteleri Resim-İş Öğretmenliği Müfredat Programında Kavramasal Sanata Yer Verilmesine Dair Bir Değerlendirme Buca Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Sanat Buluşması 2002 Genç, A.

2005 Genç, A. “Social Function of Abstract Art” The Secon Beijing International Art Biennale and Academic Seminear, Beijing and Hefei.

2003 Genç,A.  “Yükseköğretimde Yaratıcılık,” Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Eki.

2002 Genç, A. Algı Sistemleri ve Görüntü Estetiği, Atatürk Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Dergisi. Erzurum

2002 Genç, A. “Üniversitelerimizde Sanat Eğitimi  / Kendi Kadrolarını Kendileriyle yabancılaşmış Zorunluluklara Mâhkum Edebilen Bir Sistemin Analizi”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. Ulusal Mezuniyet Sergisi ve Sempozyumu (3-21 Haziran 2002), Bildiriler Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları No:20.

2002 Genç, A.  “Postmodern Kültür ve Cumhuriyet” Çağdaş Akpınar/Ladik Akpınar Köy Enstitüsü, İlköğretmen Okulu, İlköğretmen Lisesi ve Anadolu lköğretmen Lisesi Kültür ve Dayanışma Derneği Yayın Organı, Sayı:6 Mart 2002 Sayfa: 46-49.

2002 Genç, A.  “Postmodern Kültür ve Cumhuriyet” Çağdaş Akpınar/Ladik Akpınar Köy Enstitüsü, İlköğretmen Okulu, İlköğretmen Lisesi ve Anadolu lköğretmen Lisesi Kültür ve Dayanışma Derneği Yayın Organı, Sayı:6 Mart 2002 Sayfa: 46-49.

2000 Genç, A. Enformatik Dönüşüm çağında Trajedinin Aktörleri, Türkiye’de Sanat Dergisi, Mart-Nisan 2000.

1998 Genç, A. Psyhological Accordance/ Impoverishment of Meaning and the Problematic of Tradition in Turkish Painting /From the Perspective of Development Policy and Revolutionary Ideology”/Bir Kalkınma Siyaseti ve Devrim Ideolojisi Açısından Türk Resminde Psikolojik Uyusum -Anlamca yoksullasma ve Gelenek Sorunsalı.  Bilim ve sanat Galerisi 75. Yıla Armagan-Türk Plastik Sanatları Sergi katalogu Istanbul 1998 sayfa: 72-81.

1998 Genç, A.” Onüçüncü Yüzyıl’dan Onaltıncı Yüzyıla Kadar Avrupa’da Resim Çizme Sanatı ve Sanatçının Temel Eğitimi-1” ,  Türkiye”de Sanat, Ağustos 1998 s: 52-62.

1998 Genç, A.” Onüçüncü Yüzyıl’dan Onaltıncı Yüzyıla Kadar Avrupa’da Resim Çizme Sanatı ve Sanatçının Temel Eğitimi-II” ,  Türkiye”de Sanat, sayı: 35, sayfa:60-68.

1987 Genç, A. Tümel bir Akım Olarak Alman Ekspresyonizmi, Sanat Yazıları, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları

1994 Genç,A. Figüratif Resimde Görsel Anlam. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi.

1994 Bizans ve Roma Mozaikleri Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Dergisi.

1987 Genç, A. “Vedat mavitan’ın son Dönem Resimleri” , Sanat Çevresi Dergisi, İstanbul

1987 Genç, A. Yeni Plastikçi ve İnşacı Sanat Temmuz Dergisi Mayıs, 1987.

1989 Genç, A. “Dada ve Yeni Dada Hareketleri” Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi Sayı:7.

1988 Genç, A. “Yükseköğretimde Güzel Sanatlar Eğitimi / Kendi Kadrolarını Kendileriyle Yabancılaşmış Bir zorunluluğa Mâhkum Eden Bir Sistemin Analizi. Hacettepe Üniversitesi 2. Ulusal Sanat Sempozyumu, 1988.

Güncelleme: 13 Aralık, 2016

ADEM GENÇ

Artist’s Statement:

“… I think I want to consider the question of the ‘modernity’ in art or the practice of avant-garde modernization in a theory that also includes, to some extent, aesthetic and ‘Anti-Art’ pragmatism. In this context, In my painting I rely on my own intuition and believe that art and art criticism is a sophisticated process for the emancipation of the mind. Therefore, I personally agree with the content analysis and evaluations of my paintings in terms of the expression of this sufi sensibility or the expression of this sentiment, together with the forms of perception that govern the basic codes and hierarchy of universal culture ”

Adem Genç, 2020.

Turkish painter Adem Genç, was born in Rize Ardeşen in 1944.  In 1965, he graduated from The Art and Craft Department of Ankara-Gazi Institute of Education and during his education here,  he has attended  Refik Epikman, Adnan Turani and Turan Erol’s figüre drawing and painting  courses. Having been successful in hiss examination ( held According to the Law No. 1416), he was sent to England to study further. Between 1969 and 1971, he attended Figure Drawing and Engraving workshops at Bournemouth and Pool College of Art. He studied English at Angleo Continental School. Then he was admitted to Martin’s School of Art / Advanced Painting programme, featuring studio critics and conferences of famous artists and  invited faculty members  such as Frederick Gore, John Edwards, Henry Mundy, John Jeremy Kenrick Moon, Antony Carol Eduardo Paolazzi and Hubert Andrew Freeth.  He completed his postgraduate education in 1974.

When he returned to Turkey (September 1974), he was appointed to Painting and Craft Department of Samsun Institute of Education. Following that, in 1978, became Teaching Assistant to the Faculty of Art and Architecture at Ege University where he completed his terminal degree in Fine Art (MFA)  and PhD in Art Theory. During the establishment of the Faculty of Fine Arts at Dokuz Eylul University, he served as the Chair and Vice Dean of the Fine Art Faculty and the Graduate Programme Supervisor He also conducted Western Art Courses at Ege University for a couple of years.  In 1991-92 academic terms he continued his research at California State University / Chico as a Fulbright Post PhD Scholar. And became Professor of Art at Dokuz Eylül University in 1992. He is currently working at Gayrettepe Social Sciences and Fine Arts Campus in Altınbaş University and working in personal studio at Maslak AOS (Auto Industrial Site) .

Genç’s interest in painting started in the primary and middle school. He produced reproduction of western painters like Rubens, Constable, Matisse, Cezanne and Van Gogh during his studies in Ankara-Gazi Institute of Education. Until 1969 he was particularly impressed by German expressionists. After 1960, he took part in various art activities with his own unique language search and art approaches  within the traditions Post Painterly Abtraction and Support Surface painting mores and coventions. 

The artist has opened many solo exhibitions in Turkey and abroad and participated in invited and group events. Adem Genç’s works were included in many collection of domestic and abroad. These were mainly,  Deutschbank Collection, Doha Arab Museum of Modern Art purchased and entered into official and private collections in the UK, USA, Australia, Switzerland, Slovenia, Romania, South Korea and PRC, Russian Federation and they were exhibited in many countries.

Adem Genç has been awarded with 14 prizes in several competitive exhibitions he participated in between 1980 and 1996 including the 1984 First Prize of İnönü Foundation Painting Competition in1984. The artist was also given the Ankara Art Institution Award 2000 in “Sedat Simavi Plastic Arts / Painting Award in 2009

According to Genç, there is a reality in the base of every idea that becomes imagery. The artist began imagery solutions at the beginning of 1989 with a somewhat poetic expression using together the textural values that reminds of volumetric formations on geometrical abstract and cosmic surfaces. Later on, he dissected those geometric shapes and turned them into an amorphous structure like in Amorphous Indicators (1988) just like opposing color smudges. In 1990 he rendered oval, cosmic and again amorphous imagery that floats in space sometimes on a monochromatic plane surface and sometimes with a figure-surface relation he created via brush strokes. Since year 2000 he has been working on projects such as, Why The Things Are The Way They Are in a philosophical manner, Res Ipsa Loquitur as a law term and Evil Eye Talisman in an enigmatic manner

He is an author of published PhD dissertation on Dada Movement  (Dada/ An İnvestigation of Method on the Analysis of Dadaist Art Movements in Terms of Causation), a joint book titled Visual Perception / Creative Process in Art and wrote numerous art and cultural criticism in numerous periodicals.  A comprehensive bibliographic book about the art of Adem Genc, ​​written by the poet and critic Ahmet Oktay, Adem Genc / The New Abtract Approaches During Post Dada Pop Period was published in 2004.   Another  comprehensive review written by Yalçın Sadak  which comprises aspects of criticism titled ‘Legitimacy’, ‘Context’, ‘What the Painter Says’ ‘What The Painting Says” and an analysis of Adrian Martinez under the headline of  ‘Tubular Shells, Discarded Objects and Formal Stability’ were published as Arete Art Gallery / Contemporary İstanbul Exhibition Book in 2011.

CURRICULUM VITAE

Adem Genç
Born, Rize / Ardeşen / Turkey 1944.
Professor of Art, Ph.D.
Beykent University, Faculty of Fine Arts.
Altınbaş University Gayrettepe Campus

UNIVERSITY DEGREES

Dip. Art&Craft, Gazi University (Gazi Institute of Education), 1962-65

Dip. A.D. Fulfillment, Bournemouth &Pool College of Art, England. 1969-71.

BA Fulfillment and Postgraduate, University of The Arts London, (UAL) St. Martin’s School of Art, 1971-74.

MFA/ Fullfillment St. Martin’s / Aegean University, 1978-80

Ph.D. Dokuz Eylül University, 1980-83.

Post-Doctoral, Awarded Fulbright Research, CSU / Chico, Ca.

CRITICAL/BIBLIOGRAPHİC SOURCES

İnal, Gülseli (2016) 12 Usta / 12 Masters,  Commentary Introduction, Nis Atr Gallery Publication.

Sadak,Yalçın (2015) 12 Artists 12 Interviews, Akasya Acıbadem. Istanbul

Sadak,Yalçın (2013) Unutmamak M.K.Merkezi Beşiktaş Municipalıty Publications

Sağlam, Mümtaz (2013). Çağdaş Türk Resim Sanatında Estetik Tavır ve Yaratıcı Düşünce / Aesthetic Attitude and Creative Thinking in Contemporary Turkish Painting. Central Bank of Turkey, Contemporary Turkish Painting Exhibitions in Russian Federation Catalogue.

İnal, Gülseli (2013). Golden Section. Group Exhibition Catalogue. T-Art, Publ., Istanbul.

Martinez, Adrian (2011) Tubular Shells Discarded Objects and Formal Stability /Borumsu Kovanlar/Iskarta Şeyler ve Biçimsel Kararlılık. Arete Art Gallery Contemporary Istanbul 2011 Adem Genç solo exhibition Finding Own Voice Catalogue.

Sadak, Yalçın (2011). Adem Genç / Kendi Sesini Bulmak /Adem Genç / Finding Own Voice, Arete Art Gallery, Contemporary Ist 2011 Adem Genç Solo Exhibition Catalogue.

Sadak, Yalçın (2010) Disordered Orderliness Kare Adem Genç Exhibition Catalogue 

Ekrem, Kahraman (Edit. 2009). Vincent Van Gogh’un Peşinde Modernizmin İzinde /Istanbul-Paris Arles-Saint Remy-Paris-Moret Sur Loning_Barbizon-AuversSur Oise-Istanbul. “Sur les pas de Vincent van Gogh A la Poursuite du Modernism Project, Turquie-France, İstanbul”. Research and Exhibition Project. Beşiktaş Municipality. M. Kemal Centre and Çankaya /Ankara Cultural Centre Exhibition Catalogue. Beltaş Aş. Publication, Istanbul.

Özsezgin, Kaya (2007).  Organize Biçimler Cumhuriyet Newspaper, December, 2nd Issue.

İnal, Gülseli (2007) Öngörüler, Beşiktaş Municipality Creative Art Archive Publication.

Oktay, Ahmet (2004). Adem Genç/Post Dada ve Pop Sürecinde Yeni Soyut yaklaşımlar/ Adem Genç, The New Abstract Approaches During the Post Dada and Pop Period. Bilim Sanat Art Gallery Publication, Page: 154 Istanbul.

Genç, Adem (1998).  Artist’s Statement. Turqoise2000/Regard Sur L’art Contemporain Turc. Yurt ve Dünya Art Gallery Publications, Istanbul.

Sağlam, Mümtaz(1998). İzmir Metropolitan Munucipality Painting collection, İzmir Metropolitan Munucipality Publication.

Gençaydın, Zafer (1997). Einige Überlegungen Zur Kunst Von Adem Genç, Halkbank Art Gallery, Ankara, Adem Genç Exhibition Catalogue, Halkbank Publication, Ankara.

Sağlam, Mümtaz (1995). Genç Alkent Aktüel Art Gallery Publication, Istanbul.

French, Michele (1991).  Chico Enterprise Record Newspaper (Review) Nov. 17th Issue.

French Michele (1991).  Chico Enterprise Record Newspaper (Review) Nov. 10th Issue.

Üç Kuşak Gazi Eğitimli Sanatçılar Gazi University Publication Ankara, 2006.

Kırmızı Siyah Beşiktaş Cağdaş Selected Group Exhibition Catalogue, Istanbul, 2005

İş Bank Parmakkapı Art Gallery Adem Genç. Exhibition Catalogue Istanbul, 2000.

Y.K. Bank Cağdaş Ressamlar Resim Kolleksiyonu /Yapı Kredi Painting Collection/Contemporary Painters, Y.K. Publications 2004.

Baraz, Yahşi (1998). Türk Resminde Soyut Eğilimler Dışbank AKM Exib. Catalogue. 

Dışbank Güncel Boyutlarıyla Resim Artımız / Turkish Painting, Dışbank Istanbul 1987.

Tansuğ, Sezer (1997). Adem Genç, Exhibition Catalogue. Yapı Kredi Publ., Istanbul.

Ergüven, Mehmet (1986). Garanti Art Gallery Exhibition Brochure, Istanbul.

Gönenç, Turgay (1982). Adem Genç. Exhibition Brochure, İzmir.

SOLO-INTERNATIONAL and SELECTED INTERNATIONAL GROUP EXHIBITIONS

2020 “Earth-1970-2020”, And Event Space, London

2014 Contemporary Istanbul (Group).

2012 Contemporary Istanbul, Istanbul (Group).

2011 Contemporary Istanbul, Istanbul (Solo).

2010 Contemporary Istanbul (Group).

2009 Mac Art, (Privatel Collection) Istanbul.

2009 Kare Art Gallery/ Art Istanbul- (Solo).

2009 Korean Turkish Contemporaries, Seoul / Korea.

2009 Korean Turkish Contemporaries, Istanbul.

2008 Contemporary Istanbul 2014.

2008 Gwangju & Istanbul Contemporary Art South Korea.

2005 The Second Beijinhg International Biennale, Beijing, PRC.

1999 Contemporary Turkish Plastic Arts, Paris.

1995 Houston International Festival Contemporary Turkish Painting.

1991 Lew Oliver Art Gallery, Chico/Ca. Solol).

1990 Bursa International Festıval.

1991 The Second International Art Biennale, (Group).

1989 The First International Art Biennale (Group).

1988 Contemporary Turkish Painting, Bucharest.

1987 The First International Istanbul Contemporary Art Exhibition. Military Museum (Grup:Akyavaş, Akdeniz, Genç, Doğancay).

1985 Avrasya Art Bienali, Ankara.

1975 Unesco,”Mir75″ Exhibition, Slovenj Gradec, Yugoslavya.

1971 St. Martin’s Exhibition Hall, London (Group).

1973 St. Martin’s Exhibition Hall, London (Solo).

1972 Postgraduate Graphics” Gardner Centre for the Arts, Sussex, England (Group).

1971 London House, Bournemouth, England (Group).

DOMESTIC SOLO EXHIBITIONS

2011 Arete Art Gallery, Ankara.

2008 Kare Art Gallery, Istanbul.

2007 Art-Ist /Antrepo, Istanbul.

2006 Gallery Akademist, Izmir.

2004 Vinci Art Gallery, Istanbul.

2003 Artists Art Gallery, Istanbul.

2003 Art Shop Art Gallery, Izmir.

2001 Garanti Art Gallery, Istanbul.

2000 Iş Bank ParmakkapıArt Gallery, Istanbul.

1999 Destek Reassurans Art Gallery, Istanbul.

1998 Ilayda Art Gallery, Ankara.

1997 Halkbank Art Gallery, Ankara.

1997 Yapı Kredi Art Gallery, Adana.

1996 Yapı Kredi Art Gallery, Izmir.

1996 Anadolu University Art Gallery, Eskişehir.

1995 State Painting and Sculpture Museum, Izmir.

1995 Alkent Aktuel Art Gallery, Istanbul.

1994 Mine Art Gallery, Istanbul.

1992 Kare Art Gallery, Istanbul.

1990 Gallery Zon, Ankara.

1990 Atatürk Cultural Centre Art Gallery, Istanbul,

1990 Yapı Kredi Kazım Art Gallery, Istanbul.

1989 Gorbon Art Gallery, Istanbul.

1988 AKM Art Gallery, Istanbul.

1988 Grifon Art Gallery, Ankara.

1988 Beymen Bedesten Art Gallery, Ankara.

1987 Cetin Emec Art Gallery, Izmir.

1986 Garanti Art Gallery, Harbiye–Istanbul.

1985 Iş Bank Art Gallery, Izmir.

1984 Kibele Art Gallery, Ankara.

1982 German Cultural Centre, Izmir.

1995 Alkent Aktüel Sanat Galerisi, Istanbul.

1994 Mine Sanat Galerisi, Istanbul.

1992 Kare Sanat Galerisi, İstanbul.

1990 Galeri Zon, Ankara.

1990 Atatürk Cultural Centre Art Gallery, Istanbul.

1990 Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi,, İstanbul.

1989 Gorbon Sanat Galerisi, Istanbul.

1988 AKM Sanat Galerisi, Taksim, Istanbul.

1988 Grifon Sanat Galerisi, Ankara.

1987 Beymen Bedesten Sanat Galerisi, Ankara.

1987 Çetin Emeç Sanat Galerisi, Izmir.

1986 Garanti Sanat Galerisi, Harbiye–Istanbul.

1985 Iş Bankası Sanat Galerisi, Izmir.

1984 Kibele Sanat Galerisi, Ankara.

1982 Alman Kültür Merkezi Sanat Galerisi, İzmir.

NATIONAL INVITED/GROUP EXHIBITION

2016 “12 Usta” Tevfik Paşa Konağı / Beşiktaş-İstanbul.

2014 Akasya Art Gallery, Istanbul.

2013 A Takımı S-Art Art Gallery, Istanbul.

2013 T-Art Gallery, Istanbul.

2012 Akmerkez Art Gallery, Istanbul.

2011 Tunca Art Gallery, Istanbul.

2010 Kare Art Gallery, Istanbul.

2009 Vincent van Gogh Project: Beşiktaş Cağdaş, Istanbul.

2009 Vincent van Gogh Project: Cankaya Cultural Centre, Ankara.

2009 Rezzan Has Museum”Golden Horn” Exhibition, Istanbul

2005-2008,”Art in Akmerkez” Istanbul Exhibitions.

2002 Modern Turk, Contemporary Turkısh Art, Istanbul.

1988-89 Mensucat Santral Grand Exhibition, Istanbul &Ankara.

1987- Benadam Art Gallery (Grup), Istanbul.

1984/88 A Section of Avant-Garde Turkish Art exhibitions, Istanbul.

1984 Inönü foundation Painting Competition Exhibition, Ankara.

1979 Osman Hamdi exhibition, IDGSA, Istanbul.

1977 Istanbul Art Festival the New Trends exhibition Istanbul.

AWARDS

2020 ….. Onorary Award (Refused by Artist)

2009 Sedat Simavi Painting Award.

2000 Ankara Art Council, “Artist of the Year” Award.

1996 DYO Painting Competition Award.

1990 Izmir Metropolitan Municipality Painting Competition 1st. Prize.

1987 DYO Painting Competition Award.

1986 Turkish Petroleum Painting Competition” Jury Special Prize”.

1986 DYO Painting Competition, “Citation”.

1985 Izmir Chamber of Commerce Painting Competition, “Citation”.

1983 The State Painting Competition Award.

1981 Painting Competition of Atatürk’s Image, “Citation”.

1980 The State Painting Competition Award.

1979 DYO Painting Competition Citation.

PUBLIHED BOOKS:

Oktay, Ahmet (2004). Adem Genç. Post Dada ve Pop Sürecinde Yeni Soyut Yaklaşımlar. Kaynakçasal Kitap. Bilim Art Gallery Yayınları. Istanbul.

Genç, Adem / Sipahioğlu, Ahmet (1990). Görsel Algılama / Sanatta Yaratıcı Süreç. Sergi Yayınları. Izmir.

Genç, Adem (1983). Dada / Entropi ve Nedensizlik Açısından Dadacı Sanat Hareketlerinin Çözümlenmesine İlişkin Bir Yöntem Araştırması. Yayımlanmış Doktora Tezi. Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, Izmir.

ARTICLES, PAPERS and PROJECTS

2014 Genç, A. “Figüratif Resimde Temsilin İdeolojik Göstergeleri” /Ideological Manifestation of Representation in Figurative Art. Yedi Art and Design Periodical, Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts Publication July, 2014 Issue no: 12 Pages: 23-40.  1zmir; Tubitak Ulakbilim SBTV, HIC.

2011 Genç, A. Yağlıboya ve Akrilik Resim Tekniklerine Dair Terminolojik Bilgiler ve Atölye İlkeleri Altamira Dergisi, İstanbul.

2010 Genç, A. (çeviri/translation 2009)  Beatriz Aisenberg: Grosz’s Political Position: False Commitment, False Testimony Geoge  Genç, A. Grosz’un Siyasal  Duruşu: Sahte Fedakârlık, Sahte Tanıklık / Grosz’s Political Position: Falsa Commitment FalseTestimdny.

2010 Genç, A. (çeviri/translation 2009) Beatriz Aisenberg. Grosz’un Siyasal Duruşu: Sahte

2009 Genç, A. “Tek Parti Yönetiminin İdeolojik Ufkunda 65’liler”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 3 Kuşak Gazililer Kitabı.

Fedakârlık, Sahte Tanıklık / Grosz’s Political Position: False Commitment, False Testimony. Rh+ Art Periodical.

2009 Genç, A.” Vincent van Gogh’un Trajik Yaşamından Artakalanlar / Vincent van Gogh: Remainders of a Calamitous Life”. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

2008 Genç, A. Köktenci Sanatta Devrimsel Gelgit: Kavram-İmge Diyalektiği / Revolutionary Tide in the Radical Art: Dialectics of Concept and Image Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

2007 Genç, A. Siyah Çizgilerin Apelles’i / The Apelles of Black Lines” Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

2005 Genç, A. “Crucial Assignment of The Outsider” An Assessment of The Value of Including Conceptual Art in The Arts and Crafts Teacher’s Training Curriculum in Turkey / “Dışardaki”nin Kaçınılmaz İşlevi” Türkiye’de, Eğitim Fakülteleri Resim-İş Öğretmenliği Müfredat Programında Kavramasal Sanata Yer Verilmesine Dair Bir Değerlendirme Buca Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Sanat Buluşması.

2005 Genç, A. “Social Function of Abstract Art” The Secon Beijing International Art Biennale and Academic Seminear, Beijing and Hefei, 2005.

2005 Genç, A. Crucial Assignment of the Outsider, Buca Eğitim Fakültesi Uluslararası Sanat Buluşması, İzmir 2005.

2003 Genç, A. “Yükseköğretimde Yaratıcılık,” Cumhuriyet gazetesi Bilim Teknik Eki

2002 Genç, A. “Yerel Yönetim ve Sanat” Beykent Haber Dergisi Sayı: 6. Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

2002 Genç, A.  “Postmodern Kültür ve Cumhuriyet” Çağdaş Akpınar /Lâdik Akpınar Köy Enstitüsü, İlköğretmen Okulu, İlköğretmen Lisesi ve Anadolu lköğretmen Lisesi Kültür ve Dayanışma Derneği Yayın Organı, Sayı: 6 Mart 2002 Sayfa: 46-49.

2002 Genç, A. Algı Sistemleri ve Görüntü Estetiği, Atatürk Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Dergisi. Erzurum, 2002.

2002 Genç, A. “Üniversitelerimizde Sanat Eğitimi / Kendi Kadrolarını Kendileriyle yabancılaşmış Zorunluluklara mahkûm Edebilen Bir Sistemin Analizi”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. Ulusal Mezuniyet Sergisi ve Sempozyumu (3-21 Haziran 2002), Bildiriler Kitabı, H. Üniv. G.S. Fakültesi yayınları No: 20.

2002 Genç, A. “Postmodern Kültür ve Cumhuriyet” Çağdaş Akpınar /Lâdik Akpınar Köy Enstitüsü, İlköğretmen Okulu, İlköğretmen Lisesi ve Anadolu İlköğretmen Lisesi Kültür ve Dayanışma Derneği Yayın Organı, Sayı:6 Mart 2002 Sayfa: 46-49.

2000 Genç, A. “Enformatik Dönüşüm çağında Trajedinin Aktörleri”, Türkiye’de Sanat Dergisi, Mart-Nisan 2000.

2000 “Enformatik Dönüşüm Çağınd Trajedinin Aktörleri ve Yeni-Soyut’a Dair” Türkiye’de Sanat Dergisi, Mart Nisan, 2000, İstanbul.

1998 Genç, A. Psyhological Accordance/ Impoverishment of Meaning and the Problematic of Tradition in Turkish Painting /From the Perspective of Development Policy and Revolutionary Ideology”/Bir Kalkınma Siyaseti ve Devrim Ideolojisi Açısından Türk Resminde Psikolojik Uyusum -Anlamca yoksullasma ve Gelenek Sorunsalı.  Bilim ve sanat Galerisi 75. Yıla Armagan-Türk Plastik Sanatları Sergi katalogu Istanbul 1998 sayfa: 72-81.

1998 Genç, A.” Onüçüncü Yüzyıl’dan Onaltıncı Yüzyıla Kadar Avrupa’da Resim Çizme Sanatı ve Sanatçının Temel Eğitimi-1”, Türkiye”de Sanat, Ağustos 1998 s: 52-62.

1998 Genç, A. Türk sanatında Çağdaşlık ve Avangardizm” Uludağ Üniverstesi Eğitim Fakğltesi Sanat Eğitimi Bölümü Dergisi, 75. Yıl Özel Sayı, Bursa.

1998 Genç, A. “Tarihsel Süreç İçinde Manyerizm, Maniyerist ve  Maniyere Terimlerine İlişkin Çağrışımsal Kavram ve Tanılayımlar” Genç Sanat Dergisi, Mayıs 1997, İstanbul.

1998 Genç, A.” Onüçüncü Yüzyıl’dan Onaltıncı Yüzyıla Kadar Avrupa’da Resim Çizme Sanatı ve Sanatçının Temel Eğitimi-II”, Türkiye”de Sanat, sayı: 35, sayfa:60-68.

1998 Genç, A. “Farklılaştırılmış Hümanizma Planında Psiko Dramatik Soyutlamalar” Cem Şahin

Resim sergisi Saegi Kataloğu, Resim Heykel Müzesi, İzmir.

1997 Genç, A. “Yeni teknoloji Karşısında Algı Eşiğimizde Meydana Gelen Değişiklikler ve Kendi Çevresini Yaratan Sanat”.  Türkiye’de Sanat Dergisi, Eylül-Ekim 1997, İstanbul

1987 Genç, A. Tümel bir Akım Olarak Alman Ekspresyonizmi, Sanat Yazıları, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yayınları

1995 Genç, A. “Oedipal Nefret / 1980 Sonrası Türk resminde Yeni Figürasyon ve Dışavurumculuğun Geleneksel Sorunları” Türkiye’de Sanat Dergisi, Ocak-Şubat 1995, Istanbul.

1995 Genç, A. “Ayrıntı Problematiği Açısından Bekir Sami Çimen’in Son Resimleri”/An Approach to Bekir Sami’s Recent Paintings From The Viewpoint of Problematical Praxis of Plasticity Concerning The Sense of Sights and Spplementary Elements in Painting” Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Sergi Kataloğu, İzmir 1995.

1994 Genç,A. Figüratif Resimde Görsel Anlam. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi

1994 Bizans ve Roma Mozaikleri Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Dergisi

1988 Genç, A. “.Batı Sanatına Yönelik Türk Resminde Soyut ve Soyutlama Kavramları” DYO Haberleri, Sqayı: 185, Temmuz 1988.

1988 Genç, A. “.Batı Sanatına Yönelik Türk Resminde Dışavurum ve Görsel Anlam” DYO Haberleri, Sayı: 186 July 1988

1988 Genç, A. “Türk Resminde Türeme Sanat Bunalımı” DYO Haberleri, Sayı: 187 July 1988

1989 Genç, A. “Dada ve Yeni Dada Hareketleri” Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Dergisi Sayı: 7

1988 Genç, A. “Yükseköğretimde  Güzel Sanatlar Eğitimi / Kendi Kadrolarını Kendileriyle Yabancılaşmış Bir zorunluluğa Mahkum Eden Bir Sistemin Analizi. Hacettepe Üniversitesi 2. Ulusal Sanat sempozyumu, 1988.

1991 Genç,A. “Grek ve Rönesans Natüralizmi”, Mavi Derinlik, Mayıs 1991.

1991 “Kavramsal Sanat Çevre ve Happening” Mavi derinlik Yıl: 3 Sayı: 14, Mayıs 1991, İzmir.

1987 Genç, A. “Vedat Mavitan’ın Son Dönem Resimleri”, Sanat çevresi Dergisi, İstanbul

1987 Genç, A. “Yeni Plastikçi ve İnşacı Sana” Temmuz dergisi Mayıs, 1987.

1985 Genç, A. “Örgün Eğitim ve Sanat” Kültür ve Turizm bakanlığı 1.Ulusal Sanat Sempozyumu

1985Genç, A. “Grafik Tasarımda Lateral Düşünme” Hacettepe Üniversitesi 1 Ulusal Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı.

1983 Genç, A. “Pop Sanat Akımında Tanıtım İmgeleri ve Kompozisyon” Yazko Sanat Edebiyat, 1 Nisan, 1983, İzmir.

1980 Genç, A. “1970’li Yıllar: Gürültücü Aşırıların Zevkiyle Vurgulanan Cinnet Getirici Karmaşıklık” Art in America, F.Shultz’tan Çeviri. Ege Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Sayı.1, İzmir.